dinsdag 30 oktober 2012

De e-Velomobiel. De perfecte oplossing voor persoonlijke mobiliteit.Kris De Decker houdt in het Lowtech Magazine een betoog voor de elektrische velomobiel - een ligfiets met een aerodynamisch koetswerk - als dé oplossing voor de toekomst van de persoonlijke mobiliteit.

Dit volgt op zijn eerdere artikel “Eindelijk: een levenscyclusanalyse van de elektrische auto” waarin hij de conclusie trekt dat “de totale uitstoot van broeikasgassen bij de elektrische auto nauwelijks kleiner is dan bij een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor.”

De hoofdlijn in het tweeluik is dat de e-velomobiel alles is wat de elektrische auto wil zijn, maar niet is: een duurzaam alternatief voor de auto met verbrandingsmotor (met de nadruk op woon-werk verkeer).

Lowtech Magazine heeft er al vaker op gehamerd dat auto's alleen maar efficiënter kunnen worden gemaakt als ze veel lichter, kleiner en trager worden. Maar je kunt uiteraard hetzelfde resultaat bereiken door de fiets sneller, groter en zwaarder te maken; de e-velomobiel.

In de twee lijvige artikelen zet hij uitgebreid uiteen dat:
  • Een e-velomobiel voordelen heeft boven andere alternatieve vormen van vervoer en een volwaardig alternatief kan bieden voor de auto op grotere afstanden.
  • De e-Velomobiel aerodynamisch vormgegeven is, een laag gewicht heeft en zo toe kan met een lichte (250 Watt) motor en lichte accu.
  • De e-Velomobiel daarbij comfortabel is.
  • De huidige wetgeving in diverse Europese landen de grootschalige introductie van de e-Velomobiel nog in de weg staat.
Met daarbij natuurlijk een pleidooi om die regelgeving zo aan te passen dat de e-Velomobiel de gelegenheid krijgt om zijn potentieel waar te maken.


Meer leest u op Lowtech Magazine:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten